Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter - Urnenwahlraum

Anschrift
barrierefrei

Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter
Urnenwahlraum
Karl-Glockner-Straße 2
96166 Kirchlauter

Wahlgebiet-Informationen

Wahl des Landrats

Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter
Gemeinde Kirchlauter
Landkreis Haßberge

Wahl des Kreistags

Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter
Gemeinde Kirchlauter
Landkreis Haßberge

Wahl des Gemeinderats

Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter
Gemeinde Kirchlauter

Wahl des ersten Bürgermeisters

Oskar-Kandler-Zentrum Kirchlauter
Gemeinde Kirchlauter